Какво е Happy Cluster?

Какво е Happy Cluster?

“Хепи Клъстер” ДЗЗД е новосъздаден клъстер, в изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на пазарното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната визия на „Хепи клъстер” е да повиши конкурентноспособността на своите членове и респективно на себе си като обединение.

Включете се в Happy Cluster

Включете се в Happy Cluster

Бихме желали да Ви предоставим информация за възможностите за присъединяване към клъстъра, за бъдещите съвместни дейности с членовете на клъстера за повишаване на конкурентоспособността на пазара. 

Дейности

Дейности

Популяризиране името и дейността на Клъстера с цел привличане на нови членове чрез участия в PR кампании, спонсориране на събития в областа на спорта, шоу бизнеса и културата.

Какво е Happy Cluster?

“Хепи Клъстер” ДЗЗД е новосъздаден клъстер, в изпълнение на проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на пазарното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основната визия на „Хепи клъстер” е да повиши конкурентноспособността на своите членове и респективно на себе си като обединение.Актуално

Обучения през 2018 г.

В продължение на установените вече традиции и цели на Хепи Клъстер ДЗЗД, още в началото на 2018 г. продължиха курсовете…

Прочети повече
ХЕПИ ДОСТАВКА НА 6 ГОДИНИ

Колегите от звено “Доставка” в София и Русе с настроение отбелязаха 6-та годишнина от създаването на звеното.…

Прочети повече
ХЕПИ ЦЕНТЪР /СЕВАСТОПОЛ/ ВАРНА Happy „Център” Варна, част от „Хепи Клъстер” ДЗЗД, победител в състезанието по Пейнтбол във Варна

Отборът на Happy „Център”, от „Хепи Клъстер”ДЗЗД, е един от спечелилите отбори на финала на турнира по…

Прочети повече
САСА РАДИСЪН – НОВОТО ЧУДО В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА

Изцяло обновеният ресторант Саса - Радисън посреща гостите си с променена визия и концепция. След продължилия…

Прочети повече


Участници

Happy - Варна център

"ХЕПИ СТИЛ" ЕООД

Happy Delivery

"ХЕПИНЕС" ЕООД

Happy Люлин

"БИ ХЕПИ" ЕООД

Happy Sushi Карфур

"АКВА" ЕООД

Happy Виктория

"ХЕПИ 2000" ЕООД

Happy Sushi Лендмарк

"ХЕПИ 2" ЕООД

Happy Света Неделя

„ХЕНД” ЕООД

Happy Раковски

“ВЕС ТРЕЙД” ЕООД

Happy Младост

“ХЕПИ ДИЛАЙТ” ЕООД

Happy Русе

“ВЕ ЕНД ВЕ ИНВЕСТ” ООД

SASA

“ХЕПИ ГРАНД” ЕООДOперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстеритеeu
eu
eu


Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР”” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”