Обучения през 2018 г.

В продължение на установените вече традиции и цели на Хепи Клъстер ДЗЗД, още в началото на 2018 г. продължиха курсовете и обученията за служителите на фирмите-членки на клъстера, като целта е да се надгради с нови знания и умения, наученото от предишни години.
Служители от сектори кухня и суши участваха в обучения с известни шеф готвачи и придобиха знания по „Молекулярна кухня“.
Служители от сектори зала и бар се включиха в обучението „Качествено клиентско обслужване”, което обучителната организация оформи и раздаде на участниците и под формата на книжка.
Обученията отново се проведоха в различни дни и по градове: София, Пловдив, Бургас, Варна
До момента от началото на 2018 г. са проведени 7 обучения, в които са участвали над 150 служители.
Програмата на Хепи Клъстер за 2018 г. включва още обучения по разнообразни, интересни и впечатляващи теми за още по-широк кръг служители на компаниите, включени в Хепи Клъстер и партньори.